سی پی

سی پی (سیستم یکپارچه پرداخت خودرو) به عنوان بهترین راه حل دیجیتال در حوزه شهر هوشمند از کشور ایران نامزد دریافت جایزه از اجلاس جهانی WSA گردید. پروژه CPAY برای ارزیابی بین بیش از 400 پروژه بین المللی توسط هیئت داوران WSA 2018 واجد شرایط...